دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

بایگانیِ مه, 2016

یکصد و چهل کاراکتر یا وبلاگها را گردگیری کنیم.

توئیتر شده روز و شبمان. صبح و ظهر و وقت و بی وقت.

ادامه ی ذهنمان را آنجا مینویسیم. در لحظه عکس العمل هایمان به هر رویداد و اتفاق ریز و درشت را ثبت میکنیم. تخلیه میشویم و میرویم. در یکصد و چهل کاراکتر.

140 کاراکتر.

این یکصد و چهل است که مارا سوق میدهد، بگوییم و بخوانیم و رد شویم. در لحظه و بلادرنگ.

یکصد و چهل مارا وامیدارد از توضیح بپرهیزیم و با سریع ترین زبان ممکن بگوییم. خشونت، فحش، تمسخر، عصبیت و از این دست؛ ابزارهای کمکی خوبی، برای قالب شدن در یکصد و چهل کاراکترند.

کسی حوصله خواندن و نوشتن متن بلندتر ندارد یواش یواش از روی متن های بلند میپریم و برآیند جمعی توئیت هاست که تفکر و عقیده ما را بایاس میکند.

در تایید و اثربخشی توییتر میشود زیاد نوشت. قبلا یکبار در تایید شبکه های اجتماعی نوشته ام در کمکش به نهادینه کردن قدرت مدنی. شکل دهی نیروی مردمی در قالب شبکه های اجتماعی. در پرکردن خلا نبود تشکل های سنتی قدرت مدنی مثل صنف و سندیکا و احزاب درست حسابی و الخ. توئیتر هم به عنوان جزیی از این فضای دیجیتال از این تعریف و تمجید جدا نیست.

اما آسیب شناسی. همان نقطه قوتش. همان یکصد و چهلِ «کم گوی و گزیده گوی». همان یکصد و چهل، که تخلیه مان میکند، که سوژه میآید و در لحظه احساساتیمان میکند. میگوییم و می گذریم.

جای تفکر؛ بررسی؛ جای «تحلیل» کجاست؟ کجا باید تحقیق کنیم، فکر کنیم، تحلیل کنیم، پخته کنیم و بنویسیم؟

وبلاگ هایمان را گردگیری کنیم تا از غافل شدن بیش از حد، از فرورفتن در عصبانیت و تمسخر و جو، از فقدان تجزیه و تحلیل و بیان اندیشه پشیمان نشده ایم.

 

Advertisements