دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

بایگانیِ مه, 2014

سرشار از ناگفته ها

همیشه میخواستم سکوتم را بفهمند, غافل از آنکه حتی برای فهماندن حرفت به مردم نیز باید نیروی  بسیار به کار بندی.
تصمیمت به جبران و تغییر با شروع به حرف زدن, بیان خواسته ها و تمایلات و نظرها است.

دریغ و درد از این پیش نویس ناخودآگاه که هر چه تلاش میکنی, باز استرس ات که از حد بگذرد, یا که ناراحتی ات, یا زخم عمیق آزردگی ات که کارگر افتد, باز برمیگردی به درون پیش نویست میغلطی و میخواهی سکوتت را بفهمند و معنی ات کنند.

Advertisements