دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

بایگانیِ ژوئن, 2011

میانه حادثه

دو سال است میانه حادثه ایم دو سال حادثه  از ما نگذشته است .

حادثه ما را خبر نکرد. حادثه ما را بانگی نداد حادثه ما را در بر گرفت ما را آلوده کرد و ما حادثه را بازی کردیم، خندیدیم،رنگش دادیم، گریستیم… ما زور را از رو میبریم، قدرت را از رو میبریم، ظلم را از رو میبریم. جهل را از بین میبریم.

دو سال است حادثه آشوب ساخته و ما میانه اشوبیم ما خود اهنیم که در آشوب دشمن ساخت پولاد می‌شویم.

پولاد شدن مهم است. ایستادگی و بودن مهم است . «ما» مهم است. جوان دادیم، سهراب دادیم… اما ایستاده‌ایم.

من امیدم به فرداست امیدم به ایستادگیست امیدم به پرهیز از خشونت است به عقلانیت و تفکر. به آگاهی‌ و آگاهی‌ رسانی. امیدم به «ما» است.

Advertisements