دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

بایگانیِ سپتامبر, 2009

به فال نیک می گیریم

امروز به رسم پت و مت درون و به حکم تحریم صدا و سیما یک ساعت زود رسیدیم سر کار و دارم فکر می کنم این یک ساعت زودتر با این انرژی بسیار که الان در درونم می جوشد را باید به فال نیک گرفت و شروع کردن به انجام هر آنچه به عقب می انداختم و باید با تغییر فصل و شروع فصل پویائی و کار رخوت این چند وقت را انداخت دور و شروع کرد با انرژی به تلاش و فعالیت.

Advertisements

اميد

من که همه امیدم، همه امیدی که هر روز سوسویش بیشتر به خموشی می رود، خوب می دانم که بی‌امید مرده ام، که بی امید مرده ایم.

ملت بی امید ملت مصلوب است. صلب گونه‌اي که هيچش انديشه تغيير نيست که هيچش انگيزه حيات نيست. در هم مي تند و مي‌لولد و انگل وار به زندگي ادامه مي‌دهد.

مفري اگر بيابد لاجرم چنگ در او مي‌زند و مي‌گريزد و جدا مي‌گردد از ملتي که بود. نام و نشان و اميد در جاي ديگر مي‌جويد و در جاي ديگر مي‌جوشد و حل مي‌شود و ملتي ديگر مي‌شود.

اگر مفر نيابد و نخواهد آنگونه بيابد کلاهش را سفت مي‌چسبد و هيچش انديشه ديگر کلاهان و ديگر سران نيست که خود پرچمدار کندن از ديگري اگر نباشد ابائي از آنش نيز نيست.

اميد کار من است، رزم من است و پيکار من. مرا اميد بايد در همه حال و در همه مقال.

خطابه

جهانیان بدانند من دارم به این رخوت پس از انتخاباتم، به این کار کم کردنم، به این فیس بوک و گودرگردی‌ام خاتمه میدهم و مثل بچه آدم مي‌چسبم به کار.

لطف کنيد رسالت عظيم مرا در اين موارد ادامه داده و بار سنگين مسئوليت را نگذاريد زمين بماند.

ارادتمند شما دراک کاري

خر مرد رندي

جونم براتون بگه قضیه از این قراره که یک آگهی قد بیلبورد زدن توی بانک پاسارگادی که ما توش حساب داریم. که ای بابا چه نشسته‌ايد که بانک پاسارگاد کارت اعتباري مي‌دهد برويد هرچه دلتان مي‌خواهد بخريد بعد به ما پولش را با سودش بدهيد.

چقدر سود مي‌گيرد؟ 25٪

مي‌گويم شرايطش چيه؟

150٪ آن را مي گذاري حساب بلند مدت تا سقف ده ميليون بهت کارت اعتباري- بخوانيد وام- مي دهم برو حال کن.

مي‌گم مگه آخه آدم مغز خر خورده؟ فرض کن ده ميليون بخواهم، بايد 15 ميليون بگذارم با نرخ حداکثر 19٪ بعد از پول خودم برداري بهم ده ميليون بدهي با نرخ 25٪!!؟؟؟

يعني پول خودم را به خودم مي‌دهند 6٪ هم سود مي‌گيرند؟؟!!!!

جل الخالق. خب 5 ميليونش را مي‌گذارم و ده ميليون را نمي گذارم 6٪ هم جلويم که؟؟

به رئيس بانک مي‌گم هرکي خواست شماره منو بده هرچي خواست اينطوري بهش وام مي‌دهم!

پدربزرگ

گذاشتمش آنجا که همه را روزي مي گذارند.

آخرين نگاه و آخرين وداع. لايه‌اي خاک…

لايه اي خاک بر سالها بزرگ مردي. سال‌ها وجود بي پيرايه و بي تکبري که حضور بزرگش را نرم و نامحسوس شيرازه جمعي ساخته بود.

لايه‌اي خاک کشيدند بر سال‌ها تلاش و کار و پويائي. بر تفکر بزرگي که همواره با زمان زيست و با زمان انديشيد. …

بر آرامشي که نشان از اطميناني دروني مي‌داد.

خاک پاشيدند بر وجودي که همه عشق بود و عشق بود و عشق بود…

هان! که خاک را چه توان پوشاندن آن همه معرفت و عشق و بزرگيست؟ اين عشق همواره با ماست…

——————————————————————————–

پي نوشت: از همه دوستان عزيزي که اين روزها با حضورشان و با همراهيشان به ياريم برخاستند خصوصا آن يار ديرين- سولماز عزيز– و امير، -آن عزيز دور- با نوشته‌اي که اصلا من نبودم و همه لطف او بود، سپاسگزارم.