دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

بایگانیِ مارس, 2009

بهار حضور توست

یخ آب می شود در روح من
در اندیشه هایم
بهار حضور توست
بودن توست

Advertisements