دراک

دراک نام کوهي است، تصادفي من در کنارش بزرگ شدم.. اينجا دست‌نوشته‌هاي نامربوطم را مي‌گذارم

نرماندي

در ادامه بحث قبلي امروز درباره نرماندي صحبت مي‌کنيم:

نرماندي منطقه ‌اي است در شمال فرانسه که در زمان جنگ جهاني دوم متفقين از آنجا شروع به آزاد سازي فرانسه کردند. احتمالاً اين منطقه اروپائي خوش آب و هوا بايد داراي شقايق‌هاي زيبائي باشد D-:

از لحاظ تاريخي به صورت دقيق در پي نوشت مي‌اورم اما اينجا بحث تاريخي نرماندي نيست اين قسمت شعر يك‌جوري بيان عقل و عشق است. هرچي كه مربوط به عقل و تفکر است مال من و هرچي كه دلي‌ست و احساسي، مثل يك گل شقايق، مال تو.

پي نوشت:

سحرگاه ششم ژوئن ۱۹۴۴ بزرگترين حمله در تاريخ نظامي جهان از دريا به خشكي به فرماندهي ژنرال امريكايي دوايت ايزنهاور(بعداً رييس جمهوري شد) شروع شد.
ساعت شش و نيم صبح ششم ژوئن حمله يي كه ازماهها پيش طرح ريزي شده بود و آلمانها از آن آگاه بودند ولي محل آن را بدرستي نمي دانستند سواحل فرانسه را درهم كوفت. يكصد و پنجاه هزار سرباز از سه ميليون سرباز در مرحله اول با سه هزار قايق نفربر از يازده هزار قايقي كه آماده شده بود در درياي سرد مانش تا سينه خود را به آب زدند و در چندين نقطه ايالت نرماندي در برابر آتش توپخانه ارتش رايش سوم در آوردگاه بي نظيري مقاومت كردند و هزاران تن از آنها در دم جان سپردند.
فرماندهي متفقين با نقشه هاي غلطي كه توسط سازمان مخفي ارتش پخش شده بود آلمانها را به اشتباه انداخت. در نقشه ها كه هيتلر نمي دانست جعلي و ساختگي است محل پياده شدن نيروهاي متفقين بندر«گاله» در شمال غربي فرانسه در نظر گرفته شده بود. «پيشوا» مارشال رومل «روباه صحرا» رامأمور كرده بود كه ديواري از آتش در آن نقطه به وجود آورد و كيلومتر دركيلومتر سواحل فرانسه در آن محل را با بتون آرمه بسازد و ميليونها مين را در زمين پخش كند. چند ژنرال آلماني به هيتلر گوشزد كرده بودند كه متفقين ما را به اشتباه مي اندازند و حمله

متفقين از مدتي قبل در«يوركشاير» (انگلستان) باكارتن هزاران سرباز ساخته بودند و طوري حركت آنها را نشان مي دادند كه معمولاً بايد در بندر«گاله» پياده مي شدند. هواپيماهاي شناسايي آلماني تصور مي كردند آنها سربازان واقعي هستند. انحرافي كه متفقين در افكار هيتلر به وجود آوردند موجب موفقيت سريع آنها در پياده كردن نيرو در نرماندي گرديد. قلب اصلي دفاع ارتش رايش سوم در «گاله» بود درحالي كه به اين نقطه هيچگونه حمله يي نشد. متفقين نام عمليات جبهه دوم را «اورلرد» (overlord) گذاشته بودند و محل حمله و ساعت محل از محرمانه ترين اسرار نظامي متفقين بود.
در تمام روز ششم ژوئن سربازان تن ها مهمات و سلاح جنگي حمل كرده و در پنج نقطه ساحل نرماندي پياده كردند.
شب قبل از حمله هزاران چترباز با هواپيماهاي بي موتور در نقاط مختلف پياده شدند. باد شديدي مي وزيد و بسياري از چتربازان نتوانستند در محلي كه قرار بود فرودآيند. معذالك عده يي همديگر را يافته و موفق شدند در ارتش آلمان بي نظمي ايجاد كنند.
برخلاف آنچه متفقين فكر مي كردند نيروهاي آنها بامقاومت سختي روبرو نشدند زيرا ارتش رايش سوم كاملاً غافلگير شده بود و قلب استحكامات خود را در بندر «گاله» قرار داده بود.
باوجود لشكركشي عظيم متفقين كه طي سالها براي پياده شدن در سواحل فرانسه آماده مي شدند از عجايب تاريخ نظامي است كه هيتلر عليرغم جاسوسان زبردستي كه داشت نتوانست به اهميت فوق العاده اين حمله پي ببرد و از ابعاد وسيع آن بي اطلاع ماند. هريك از ارتش ها در ساحلي كه با «كد» (علامت رمز) تعيين شده بود پياده شدند. انگليسي ها سواحل «اسورد» (sword) وگلد (Gold) وكاناداييها جونو (Jono) و امريكايي ها «اومه ها» (OMAHA) و اوتا (UTAH) را تسخير كردند.
انگليسي ها وكاناداييها زير آتشي از توپخانه آلمانها قرار گرفتند هرچند كه در پناه كشتي هاي جنگي بودند كه با توپخانه دورزن استحكامات آلمانها را هدف گيري كرده بودند. سربازان انگليسي و كانادايي عليرغم تلفات زيادي كه دادند توانستند كنترل سواحل تسخيرشده را حفظ كنند.
امريكاييها با پيشتازان لشگر ۳۵۲ آلمان روبرو شدند. در يك لحظه، حمله توپخانه آلمان به امريكاييها آنچنان شديد گرديد كه بسياري از سربازان امريكايي اجباراً به سوي دريا عقب نشيني كردند. سرانجام امريكاييها دريافتند كه بهترين تاكتيك پيشرفت و حمله است هرچند كه تلفات آنها سنگين باشد زيرا اگر در ساحل باقي مي مانند همه آنها نابود مي شدند. ژنرال «نورمان كوتا» (NORMAN-COTA) امريكايي با جيپ خود و زير آتش سربازان آلماني همه ساحل را طي كرد و سربازان را تشويق به ادامه پيشروي كرد.
تسخير ساحل «اوماها» به قيمت كشته شدن دو هزار سرباز امريكايي در يك روز تمام شد. با وجود اوج گرفتن نبرد هنوز هيتلر تصور مي كرد اين حمله اصلي نيست و حمله بزرگ در بندر «گاله» خواهد بود لذا دو لشكر مهم زرهي آلمان را به عوض فرستادن به نرماندي به «گاله» فرستاد.
زماني هيتلر به اشتباه خود پي برد كه نيروهاي متفقين كاملاً در ساحل مستقر شده و در حال پيشرفت بودند. «پيشوا» مارشال «اروين رومل»، روباه صحرا را مأمور كرد كه نيروهاي متفقين را عقب راند.
در نيمه روز سواحل نرماندي پرشده بود از تانكها، توپخانه و سربازان متفقين و سربازان كه روي ساحل افتاده و غرق خون بودند.
رنجرهاي ارتش امريكا موفق شدند به يك توپخانه قوي آلمان كه در يك بلندي قرار گرفته و امكان پيشرفت به آنها نمي داد دسترسي پيدا كرده و آن را خاموش كنند.از اين پايگاه آلمانها باراني از گلوله بر فراز سربازان امريكايي فرود مي آوردند.

چند روز پيش از حمله بسياري از شهرهاي ساحلي فرانسه را كه نيروي آلمان در آنها متمركز شده بود، بمباران كردند. كه خسارات زيادي به شهرهاي فرانسه وارد آمد و هزاران فرانسوي جان خود را از دست دادند.
مورخان ششم ژوئن ۱۹۴۴ را طولاني ترين روز تاريخ ناميده اند متفقين انتقام ژوئن ۱۹۴۰ را از آلمانهاگرفتند. در ماه ژوئن بود كه آلمانها دهها هزار سرباز انگليسي و فرانسوي را از بندر «دونكرك» در ساحل درياي مانش به دريا ريختند و سربازان انگليسي با هزاران قايق و تخته هاي چوب به سوي انگلستان فرار كردند.
از دوم ژوئن هزاران سرباز متفقين با تجهيزات خود كه هركدام ۳۴ كيلو وزن داشت آماده حمله بودند و توفان شديد آن را به تأخير انداخت.
پنجم ژوئن ساعت ۴ و ۱۵ دقيقه نبرد قهرمانانه شروع شد.
دوشنبه پنجم ژوئن ساعت چهار و پانزده دقيقه صبح ژنرال ايزنهاور فرمانده كل نيروهاي متفقين در جبهه دوم گفت: اوكي(OK) برويم.
ايزنهاور آخرين خبر درمورد هوا را ازگروه سرگرد «استاك» رييس سرويس هواشناسي نيروي هوايي سلطنتي انگلستان گرفت.
روز قبل توفاني كه چهل قرن سابقه نداشت روي داد كه نفرات مجبور شدند به بندر بازگردند و بدين ترتيب گشايش جبهه دوم يك روز به تأخير افتاد.ارنست همينگوي روزنامه نگار و نويسنده نامدار امريكايي مي نويسد از بندر «پليموت» تا «نيوهاون» قايقهايي كه شبيه تابوت بودند صف كشيده بودند و نيروهاي پياده نظام امريكايي در آنها قرار داشتند تا به قايقهاي نفربر بروند.
بعضي از آنها قبلاً در سواحل آفريقاي شمالي و سيسيل پياده شده بودند. براي عمليات «اورلرد» هريك چهارماه تعليم ديدند و چهارصد بار آن را تكرار كردند.
به محض ترك بندر فرماندهان پاكت محرمانه را كه مهر وموم شده بود بازكردند و تازه متوجه شدند نوشته است ساحل «اوماها» در نرماندي.

منابع:

http://en.wikipedia.org

encarta.msn.com

Advertisements

۱ دیدگاه»

  صادق wrote @

مطالعه كردم خوب بود


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: